به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

دانشجویانی که پروژه آنها تصویب نشده در اسرع وقت مراجعه حضوری نمایند.

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه هفتم آبان 1393 و ساعت 17:41 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

 

کلاس مطابق برنامه  در روز چهارشنبه  مورخ  16/07/93  ساعت 16:15 برگزار می گردد.

 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه پانزدهم مهر 1393 و ساعت 20:21 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

کلاس توجیهی در روز پنج شنبه مورخ  17/07/93  ساعت 18 برگزار می گردد.

 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه پانزدهم مهر 1393 و ساعت 20:18 |
ضمن اعلام عدم تشکیل دفاعیه روز یکشنبه ، و با عنایت به برگزاری جلسه مذکور در مهرجهت دانشجویانی که فایل های دریافتی مورد تایید قرارگرفته است،. زمان دفاع در روز پنج شنبه 03/07 ساعت 13 برگزار مي گردد.

لذا فایل های مربوطه را در اسرع وقت ایمیل تموده تا پس از تاییدیه اولیه در لیست دفاعیه ثبت گردد.

+ نوشته شده توسط در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 و ساعت 21:24 |
با عنایت به برگزاری جلسه مذکور در شهریور جهت دانشجویانی که فایل های دریافتی مورد تایید قرارگرفته است،لذا فایل های مربوطه را در اسرع وقت ایمیل تموده تا پس از تاییدیه اولیه زمان دفاع برای آنان ایمیل گردد.

زمان دفاع در روز یکشنبه 06/30ساعت 13 برگزار مي گردد

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 و ساعت 17:17 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

با عنایت به برگزاری جلسه مذکور در شهریور جهت دانشجویانی که فایل های دریافتی مورد تایید قرارگرفته است،در روز سه شنبه 06/11 ساعت 13 برگزار مي گردد

+ نوشته شده توسط در دوشنبه دهم شهریور 1393 و ساعت 8:34 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

با عنایت به برگزاری جلسه مذکور در شهریور جهت دانشجویانی که فایل های دریافتی مورد تایید قرارگرفته است،لذا فایل های مربوطه را در اسرع وقت ایمیل تموده تا پس از تاییدیه اولیه زمان دفاع برای آنان ایمیل گردد.

زمان احتمالی یکشنبه نهم شهریور می باشد.

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه ششم شهریور 1393 و ساعت 18:34 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

دانشجویانی که تمایل به دفاع در مردادماه داشته و مدارک آنان تکمیل می باشد، در روز یکشنبه 19/05/93 راس ساعت 9  به همراه کلیه مدارک مربوطه، مراجعه نمایید.

+ نوشته شده توسط در سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 و ساعت 14:28 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

با عنایت به برگزاری جلسه مذکور در مرداد جهت دانشجویانی که فایل های دریافتی مورد تایید قرارگرفته است،لذا فایل های مربوطه را در اسرع وقت ایمیل تموده تا پس از تاییدیه اولیه زمان دفاع برای آنان ایمیل گردد.

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه دوم مرداد 1393 و ساعت 10:58 |

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

پروژه فولاد انجام شده را به فرمت نوشته شده در weblog به آدرس siau.ac@gmail.com جهت بررسی توسط اینجانب ارسال نمایید.

همچنین در مورخ -------- جهت دفاع یا بررسی پروژه در ساعت -- مراجعه نمایید. حضور تمامی دانشجویان الزامی است.

فرمت :

"مراحل انجام پروژه فولاد"

1- تهیه ی نقشه های اجرایی سازه ، معماری ، جزئیات وتصویب آن در دونسخه و بر روی CD (حداقل چهار سقف و حداقل 120 متر مربع ) (1نمره)

2- بارگذاری ( مرده ، زنده ، برف ، زلزله و ...) (2نمره)

3- تهیه ی مدل کامپیوتری جهت تحلیل سازه و طراحی آن ( کنترل Uplift ، Drift ، Disp ،...) و تیپ بندی (2.5 نمره)

4- کنترل تحلیل سازه (2عدد ستون + 2 عدد تیر+ 2 عدد باد بند) جهت بار گذاری ثقلی و جانبی- (نیرو های لنگر خمشی، برشی ونیروی محوری) وتهیه ی جدول مقایسه ای جهت درصد اختلاف (1.5 نمره)

5- کنترل طراحی سازه جهت ( 2 عدد ستون + 2عدد تیر + 2عدد بادبند)

نیروهای نرم افزار را استفاده نموده و پارامترهای مقابل را کنترل می کنیم

K – Cb-Cm-SR-Fb-FA-Ft-λ

و جدول مقایسه ای جهت درصد اختلاف تهیه می کنیم

(دقت شود بند الف و ب در صفحه ی 97 آیین نامه ی زلزله توسط نرم افزار بررسی نمیشود). (2نمره)

6- طراحی فونداسیون و Base Plate و در صورت نیاز Anchorbolts و تیپ بندی به روش کامپیوتری ( روش دستی برای یک فونداسیون + دوعدد Base Plate + یک Anchorbolts ) (3.5نمره)

7- طراحی اتصالات و تیپ بندی (روش دستی برای دوعدد اتصال ساده به دو عدد اتصال گیر دار + یک عدد اتصال سر به سر ستون) (3.5 نمره)

8- تهیه ی نقشه ی اجرایی شامل 3 شیت : سازه + معماری + جزئیات( 3 نمره)

9- متره و برآورد اوزان میلگرد ، پروفیل ، اتصالات و احجام بتن مصرفی (1نمره)

وزن واحد فولاد مصرفي = (مجموع اوزان فولاد ) : (متراژ كل بنا) = .... كيلوگرم بر متر مربع

حجم بتن مصرفي = (مجموع حجم بتن) : (متراژ كل بنا) = .... مترمكعب بر متر مربع

وزن واحد ميلگرد مصرفي = (مجموع اوزان ميلگرد ) : (متراژ كل بنا) = .... كيلوگرم بر متر مربع

مدارکی که لازم است دانشجویان جهت دفاع از پروژه همراه خود داشته باشند عبارت است از:

- پروژه فولاد بصورت صحافی شده.

- CD محتوی مطالب : فایل پروژه فولاد بصورت word و pdf

فایل sap یا etabs یا staad یا ... جهت سازه.

فایل safe جهت فونداسیون

فایل autocad 2007 نقشه های سازه ایی-معماری و جزییات در دو حالت اولیه تصویب پروژه و فایل های نهایی تغییر یافته در دو folder جداگانه بنام های primary و ّfinal

فایلهای نرم افزار های استفاده شده.

لازم است بر روی cd نام و نام خانوادگی - "پروژه فولاد - ترم ....... " نوشته شود.
+ نوشته شده توسط در دوشنبه سی ام تیر 1393 و ساعت 0:36 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

افرادی که آمادگی دفاع دارند مدارک ذیل را در یک فایل zip شده ارسال تا زمان دفاع برای آنها تعیین گردد.لازم به ذکر است عنوان مطلب "تعیین وقت جهت دفاعیه پروژه فولاد " مشخص گردد.

1. فایل etabs 

2. فایل safe

3. فایل autocad 2007 شامل نقشه های اولیه و نهایی و سازگار با نتایج etabs 

4. فایل word  و pdf متن پروژه فولاد

+ نوشته شده توسط در دوشنبه شانزدهم تیر 1393 و ساعت 10:54 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

الف ) کاربرد کامپیوتر

- در صورت انجام اصلاحات ذیل ،تمامی دانشجویان این درس را پاس خواهند نمود.

- اقایان مزینی ، جامعی ، باقری مجددا در اسرع وقت فایل ها را به فرمت   etabs  ver 9.7.0 الزاما ارسال نمایند.

- سایر دانشجویان در صورت تکمیل تر نمودن فایل ها جهت افزایش نمره نسبت به ارسال فایل با  etabs  ver 9.7.0 اقدام نمایند.

 توجه :  نمرات نهایی اعلام شده است. تمامی دانشجویان این درس را پاس نموده اند.

 

ب ) فولاد 1

 نمرات نهایی اعلام شده است. کمترین نمره 9 و بیشترین 19 ثبت شده است.

 

ج) فولاد 2

  نمرات نهایی اعلام شده است. کمترین نمره 9 و بیشترین 18 ثبت شده است.

 

+ نوشته شده توسط در شنبه سی و یکم خرداد 1393 و ساعت 19:29 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

- دانشجویانی که درس کاربرد کامپیوتر را اخذ کرده اند ، لازم است پروژه خود را  در روز امتحان 26/03/93 ارایه دهند.لذا کلیه فایل ها را در جلسه امتحان به همراه خود داشته و بر روی  cd نیز ضبط کرده باشند.

+ نوشته شده توسط در شنبه بیست و چهارم خرداد 1393 و ساعت 13:7 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

- امتحانات دروس فولاد در روز چهارشنبه یا پنج شنبه مورخ 93/03/07 یا 93/03/08 برگزار میگردد. (فولاد 1 ==> تیر-ستون و فولاد2==>اتصالات)

- دانشجویانی که درس کاربرد کامپیوتر را اخذ کرده اند ، لازم است پروژه خود را ارایه دهند.(آقایان جامعی ،حیدری،دولت آبادی و نظیف کردار الزاما مراجعه کنند.)

- دانشجویانی که نقشه های پروژه فولاد تصویب شده را ندارند، الزاما در روز روز پنج شنبه مورخ 93/03/08 مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط در دوشنبه پنجم خرداد 1393 و ساعت 16:27 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:
کلاس فولاد1 ، چهارشنبه 93.2.31 تشکیل نمی گردد.
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 14:52 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

- امتحانات دروس فولاد در روز پنج شنبه مورخ 93/03/01 برگزار میگردد. (فولاد 1 ==> ستون و فولاد2==>تیرورق)

- دانشجویانی که درس کاربرد کامپیوتر را اخذ کرده اند ، لازم است پروژه خود را ارایه دهند.

- دانشجویانی که نقشه های پروژه فولاد تصویب شده را ندارند، الزاما در روز روز پنج شنبه مورخ 93/03/01 مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 و ساعت 12:28 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

دانشجویانی که نقشه های پروژه فولاد تصویب شده را ندارند، الزاما در روز چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 24 و 25 اردیبهشت مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط در دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 و ساعت 20:20 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

روز و ساعت کلاسهای فوق العاده رفع اشکال مطابق جدول ذیل است :

تاریخروزفولاد (1)فولاد (2)کاربرد کامپیوتر
2/24چهار شنبه16-18 و 20-1814-168-10

امتحانات دروس فولاد در روز پنج شنبه مورخ 25/2/93 برگزار میگردد.

دانشجویانی که درس کاربرد کامپیوتر را اخذ کرده اند ، لازم است پروژه خود را ارایه دهند.

+ نوشته شده توسط در دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:38 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

- بعلت کسالت اینجانب کلاس های مورخ 17/02/93 و 18تشکیل نمیگردد.

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 17:20 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

کلاس فولاد1 ، چهارشنبه 2/2/93 تشکیل نمی گردد.
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 12:53 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

روز و ساعت کلاسهای فوق العاده رفع اشکال مطابق جدول ذیل است :

تاریخروزفولاد (1)فولاد (2)کاربرد کامپیوتر
26/1سه شنبه14-16 و  18-16--
27/1چهار شنبه16-18 و 20-1814-168-10
28/1پنج شنبه
16-1812-14

دانشجویانی که درس فولاد(1) را اخذ نموده اند، لازم است در یکی از کلاس هایی که در هر روز تشکیل می گردد، شرکت نمایند.

سایر کلاس های هفتگی مطابق برنامه برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط در دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 و ساعت 19:12 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

- بعلت کسالت اینجانب کلاس های مورخ 20/01/93 و 21 تشکیل نمیگردد.

-  امتحانات فولاد1 و فولاد2  مورخ 28/01/93برگزار می گردد.

- کلاس های فوق العاده در هفته آینده در روزهای 26 و 27 و 28 برگزار میگردد.ساعات تشکیل کلاس ها متعاقبا اعلام میگردد.

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه بیستم فروردین 1393 و ساعت 15:22 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

- بعلت کسالت اینجانب کلاس های مورخ 20/01/93 تشکیل نمیگردد.

- در ارتباط با تشکیل کلاس های مورخ 21/01/93 متعاقبا اعلام میگردد.در صورت تشکیل کلاس امتحانات فولاد1 و فولاد2 برگزار می گردد.

- کلاس های فوق العاده در هفته آینده در روزهای 26 و 27 و 28 برگزار میگردد.ساعات تشکیل کلاس ها متعاقبا اعلام میگردد.

+ نوشته شده توسط در سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 و ساعت 20:20 |
کلاس های فوق العاده (فولا1 - فولاد2 - کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران)در روز  شنبه 24/12 برگزار میگردد.

فولاد 1 : ساعت 8-10

فولاد2 : ساعت 12-14

کاربرد کامپیوتر : ساعت 14-16

+ نوشته شده توسط در جمعه بیست و سوم اسفند 1392 و ساعت 10:15 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

کلاس های فوق العاده (فولا1 - فولاد2 - کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران)در روز  شنبه 24/12 برگزار میگردد. ساعت تشکیل کلاس ها متعاقبا (در روز پنج شنبه - در جلسه کلاسی)اعلام میگردد.

+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیستم اسفند 1392 و ساعت 19:50 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

1- زمان امتحان دروس فولاد 1 (اعضای کششی) و فولاد2 (اتصالات پیچی) روز پنج شنبه 23/12/92 می باشد.لازم است دانشجویان تمارین دروس مربوطه را در جلسه امتحان تحویل دهند.

2- کلاس های فوق العاده (فولا1 - فولاد2 - کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران)در روز چهار شنبه 22/12  یا شنبه 25/12 برگزار میگردد.زمان کلاس ها متعاقبا (21/12/92) اعلام میگردد.

+ نوشته شده توسط در دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 و ساعت 22:39 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

کلاس های مورخ 14 و 15 اسفند تشکیل نشده و کلاس های فوق العاده در روز شنبه مورخ 92/12/17 طبق جدول ذیل برگزار میگردد.18_2016_1814_1612_1410_128_10


کاربرد کامپیوتر
فولاد 1
فولاد 2 فولاد 1 (B)فولاد 1 (A)


دانشجویان فولاد 1  در یکی از کلاس های A , B شرکت نموده و کلیه دانشجویان فولاد1 در کلاس تمرین 14-16 شرکت نمایند.

+ نوشته شده توسط در سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 و ساعت 19:9 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

کلاس های فوق العاده در روز شنبه مورخ 92/12/17 برگزار میگردد. ساعات تشکیل کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

+ نوشته شده توسط در یکشنبه یازدهم اسفند 1392 و ساعت 21:27 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

کلاس فولاد در روز چهارشنبه مورخ 7/12/92 تشکیل نشده و کلاس فوق العاده ، در روز پنج شنبه مورخ 92/12/08 ساعت 18برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط در سه شنبه ششم اسفند 1392 و ساعت 20:23 |
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

کلاس های روز چهارشنبه مورخ 30/11/92 برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط در دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 و ساعت 15:6 |